Potápění

Vytažení podvodního robota z Hranické propasti

Ve dnech 10. a 11. července 2017 pořádali členové základní organizace České speleologické společnosti 7-02 Hranický kras, (dále jen ZO 7-02 HK, ČSS) ve spolupráci s Odborem speciálních potápěčských činností a výcviku, ředitelstvím služby pořádkové policie…
25. 8. 2017

Ve dnech 10. a 11. července 2017 pořádali členové základní organizace České speleologické společnosti 7-02 Hranický kras, (dále jen ZO 7-02 HK, ČSS) ve spolupráci s Odborem speciálních potápěčských činností a výcviku, ředitelstvím služby pořádkové policie, Policejním prezídiem ČR (dále jen OSPČV) a členy dalších základních organizací České speleologické společnosti speleopotápěčskou akci. V rámci této akce byl za pomocí podvodního robota Falcon firmy SEAEYE, kterým disponuje OSPČV, vytažen robot firmy GRALmarine. 

Část týmu s vytaženými roboty – plošina u Jezírka. Foto Helena Vysoká

Část týmu s vytaženými roboty – plošina u Jezírka. Foto Helena Vysoká[/caption] Robot firmy GRALmarine provedl dne 27.9. 2016 rekordní sestup do hloubky 404m a Hranická propast se tak stala nejhlubší zatopenou propastí na světě. Při výstupu zůstal robot uvězněn v hloubce cca. 200m u restrikce s názvem Mikádo. Od října 2016 do července 2017 provedli členové ZO 7-02 HK ČSS několik přípravných ponorů do cca 150m hloubek, během kterých „připravili“ prostory Propasti pro vlastní akci zaměřenou na vytažení robota (odstranění starých vodících šňůr, nainstalování nosného lana apod.). Vlastní akce zaměřená na vytažení robota byla rozdělena do dvou pracovních dnů. Dne 10.7. 2017 od 08:00h bylo provedeno spuštění potápěčského vybavení členů České speleologické společnosti na plošinu k Jezírku. Dále byl na plošinu k Jezírku spuštěn robot Falcon s příslušenstvím. Operátor robota Falcon příslušník OSPČV mjr. Mgr. Martin Kučera provedl kompletaci a zprovoznění robota. Ve spolupráci se členy ZO 7-02 HK ČSS bylo provedeno vyvážení robota a komunikačního kabelu ve vodě a kolem 16:00h byly zahájeny zkušební ponory. Během testování provedl operátor za pomocí speleopotápěče ZO 7-02 HK ČSS Davida Čaniho sestup do 60metrové hloubky, kde Čani umístil do manipulační ruky robota lano, pomocí kterého měl být robot fy. GRALmarine vytažen. Při testování dosáhl operátor mjr. Mgr. Kučera hloubky 195m, kde v 18:42h uvězněného robota nalezl.  

Nalezený „zaklíněný“ robot fy. GRALmarine ve 195m hloubce. Foto z monitoru robota Falcon.

Nalezený „zaklíněný“ robot fy. GRALmarine ve 195m hloubce. Foto z monitoru robota Falcon.[/caption] Při pokusu o vyproštění robota, který byl zamotán do klád a zbytků vodících šňůr před vstupem do restrikce Mikádo (z Liftu I), došlo ke ztrátě „vytahovacího“ lana. Po této ztrátě a konzultaci s majitelem robota Bartkem Gryndou, který se dostavil na místo, se operátor mjr. Mgr. Kučera rozhodl, že se pokusí robota „vystříhat“ ze starých vodících šňůr. Po tomto robota uchopil do manipulační ruky a vystoupal s ním do 70m hloubky, kde se robot „zachytl“ pod skalním převisem.  

Nalezení roboti v 70m hloubce. Foto archív ZO 7-02 HK,ČSS

Nalezení roboti v 70m hloubce. Foto archív ZO 7-02 HK,ČSS[/caption] Po tomto „zaklínění“ bylo rozhodnuto vedoucím akce Michalem Gubou, že pro roboty půjdou následující den speleopotápěči. Dne 11.7. 2017 byli zahájeny činnosti v 08:00h, sestupem speleopotápěčů ZO 7-02 HK,ČSS Davida Čaniho, Josefa Lukeše a ZO 1-10 Speleoaquanaut, České speleologické společnosti Antonína Ptáčka a Radka Taichmana. Speleopotápěči sestoupili k robotům, které „uvolnili“ a v 10:05h ve spolupráci s operátorem mjr. Mgr. Kučerou a dalšími členy ZO 7-02 HK,ČSS vytáhli na plošinu u Jezírka. 

Čani a Taichman při vyprošťování robota. Foto archiv ZO7-02 HK, ČSS.

Čani a Taichman při vyprošťování robota. Foto archiv ZO7-02 HK, ČSS.[

 Čani, Ptáček a Taichman při „transportu“ robota fy. GRALmarine. Foto archiv ZO7-02 HK, ČSS.

Čani, Ptáček a Taichman při „transportu“ robota fy. GRALmarine. Foto archiv ZO7-02 HK, ČSS.Po „vytažení“ robota fy. GRALmarine Davidem Čani na hladinu byla vidět v očích majitele Bartoloměje Gryndy obrovská radost.

David Čani s robotem fy. GRALmarine na hladině Jezírka. Foto Helena Vysoká

David Čani s robotem GRALmarine na hladině Jezírka.
Foto Helena Vysoká

Operátor mjr. Mgr. Martin Kučera OSPČV (vlevo) a Bartoloměj Grynda s roboty Falcon(vlevo) a GRALmarine. Foto Helena Vysoká.

Operátor mjr. Mgr. Martin Kučera OSPČV (vlevo) a Bartoloměj Grynda s roboty Falcon(vlevo) a GRALmarine. Foto Helena Vysoká. Akce se celkem účastnilo 15 členu České speleologické společnosti (z několika základních organizací), operátor a příslušník OSPČV mjr. Martin Kučera a majitel robota Gralmarine Bartoloměj Grynda. Všem patří velké poděkování za obětavost a profesionální přístup při plnění zadaných úkolů. 

 

25. 8. 2017

Zpět na přehled

Nahoru