Potápění

Workshop a mistrovství ČR 2016 ve fotografování pod vodou

Workshop a soutěž jsou otevřené - může se jí zúčastnit kterýkoli fotografující potápěč z ČR i ze zahraničí.Datum konání: 10. prosince  2016Místo konání: Plavecký areál Rokycany, Pod Husovými sady 1160, 337 01 Rokycany, 49°44'50.537"N, 13°35'56.257"E, http…
12. 12. 2016

Workshop a soutěž jsou otevřené - může se jí zúčastnit kterýkoli fotografující potápěč z ČR i ze zahraničí.

Datum konání: 10. prosince  2016

Místo konání: Plavecký areál Rokycany, Pod Husovými sady 1160, 337 01 Rokycany, 49°44'50.537"N, 13°35'56.257"E, http://www.plaveckyareal. rokycany.cz/

Startovné: 650 Kč

Informaci o své účasti zašlete na adresu: bohumir@kracmar.cz

Program:

Sobota 10. 12.             

8:30 Bazén Rokycany - evidence soutěžících, přidělení soutěžních zón a časů

9:00 - 12.00 Fotografování v bazénu ve dvou skupinách 9:00 - 10:30, 10:30 - 12:00,

12:00 - 15:00 Bazén bistro – oběd, úprava soutěžních snímků

15:00 Bazén bistro - odevzdání vybraných snímků komisaři

18:00 Projekce soutěžních snímků, hodnocení snímků účastníky soutěže, vyhodnocení nejúspěšnějších autorů MČR. Projekční program sestavený z vašich potápěčských a cestovatelských fotografií. Z důvodu sestavení programu nahlaste délku vaší projekce předem.

Fotografická témata:

A) fotografie s modelem

B) fotografie bez modelu a bez jakýchkoliv  postprodukčních úprav

C) volné téma 

Propozice:

 • Soutěže se může zúčastnit kterýkoli fotograf z ČR i zahraničí.
 • Snímky musí být pořízeny digitální fotografickou technikou a mohou být použity libovolné rekvizity a efekty, které však nesmí žádným způsobem znečistit či ovlivnit stav cody v bazénu!
 • Každý snímek, nebo alespoň jeho větší část, musí být pořízena pod vodou.
 • Téma a motiv odevzdaných fotografií se nesmí opakovat.
 • Čas pro fotografickou činnost jednoho fotografa v bazénu je 90 minut. V případě většího počtu účastníků bude čas pro fotografování upraven. Nástupní časy a vyhrazené prostory v bazénu budou rozlosovány den před soutěží.
 • Soutěžící může na bazén přinášet své vybavení nejdříve 30 minut před soutěžním časem.
 • Před uplynutí soutěžní doby musí fotograf odstranit všechny své rekvizity, opustit vodu bazénu a umožnit práci dalšímu soutěžícímu.
 • Před zahájením fotografování, předloží fotograf komisaři ke kontrole fotoaparát s vymazanou paměťovou kartou.
 • Ihned po ukončení fotografování vyjme soutěžící před komisařem paměťovou kartu a odevzdá mu ji. Obsah karty bude pro kontrolu stažen do PC a karta vrácena soutěžícímu. Stažené snímky nebudou prezentovány, slouží pouze pro kontrolu předložených soutěžních snímků a po vyhodnocení budou smazány.
 • Soutěžící mají dvě hodiny na následnou úpravu snímků. Pro tyto úpravy musí mít soutěžící vlastní techniku. Po úpravách musí být snímek možné ztotožnit s originálem.
 • V každé kategorii může soutěžící odevzdat pouze jeden snímek a to ve formátu JPG.
 • Každá kategorie bude hodnocena samostatně.  Pro celkové hodnocení je nutné odevzdat snímek v každé kategorii.
 • Přihlášky a případné dotazy: Bohumír Kráčmar, tel. č.:  602 723 055,  bohumír@kracmar.cz
 • Činností soutěžících a jejich doprovodu nesmí být způsobeno zbarvení nebo znečištění vody v bazénu, poškození majetku a ohrožení ostatních účastníků.
12. 12. 2016

Zpět na přehled

Nahoru