Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde Úvod » Lokality » Grossglockner » Grossglockner - 3.798 m.n.m.

Grossglockner - 3.798 m.n.m.

V roce 2000 uplynulo 200 let od prvního výstupu na tento velmi vyhledávaný vrchol Východních Alp. Díky této skutečnosti se v tomto roce stal masiv Grossglockneru místem mnoha turistických a alpinistických aktivit.
Více fotografií

Vlastnosti

GPS 47.075091,12.695468
Typ výstupu Alpinismus
Nadmořská výška 3798 m.
Jištění Částečně
Náročnost Střední

Popis

Základní informace o Grossglockneru :

Grossglockner leží v bočním jižním hřebenu, který vybíhá z vrcholu Johannisberg z hlavního alpského hřebenu v oblasti NP Hohe Tauern (Vysoké Taury). Po Grossglockneru je pojmenována i horská skupina, ve které Grossglockner leží a které vévodí.

Skupina Glockneru se rozkládá na území tří rakouských spolkových zemí -? Salzburger Land (Salcbursko), Kärnten (Korutany) a Osttirol (Východní Tyrolsko). Oblast Glockneru patří k nejvyhledávanějším horským oblastem v Rakousku vůbec. Je to mimo jiné dáno i existencí atraktivní vysokohorské silnice Grossglockner Hochalpenstrasse, která umožňuje příjezd motorizovaným návštěvníkům až do srdce Alp pod jejich nejvyšší vrcholy.

Turisté či motoristé obdivují nejvyšší vrchol Rakouska většinou pouze z vyhlídky na Franz-Josefs-Höhe (odbočka ze silnice Grossglockner Hochalpenstrasse) nebo z jižní strany z parkoviště na panoramatické silnici Kalser Panoramastrasse. Jiní na tento majestátný vrchol a symbol Alp pohlížejí z výšin při vyhlídkovém letu letadlem. Mnoho alpinistů však láká představa stát u vrcholového kříže a přehlížet okolní horské systémy z nejvyššího vrcholu Rakouska. Vrchol Grossglockneru nabízí totiž jeden z nejkrásnějších rozhledů ve Východních Alpách.

Na Grossglockner je možné při dobrém počasí nastoupit z jižní strany od chaty Stüdlhütte. Výstup vede přes ledovec Ködnitzkees na sedlo Adlersruhe k nejvýše položené chatě ve Východních Alpách, k chatě Erzherzog-Johann-Hütte. Při výstupu na sedlo Adlersruhe ze severu z kotliny ledovce Pasterze (z Heiligenblutu nebo spíše z parkoviště na Franz-Josefs-Höhe) jsou nutné alpinistické znalosti a zkušenosti - ledovec Hofmannskees je v závěrečné fázi velmi strmý a navíc je v těchto místech rozbrázděn množstvím trhlin. Bez znalosti lanové techniky a koordinace činnosti lanového družstva v ledovcovém terénu by neměl být tento výstup realizován. Lehkomyslnost není na místě.

Ze sedla Adlersruhe by výstup na vrchol měli absolvovat pouze znalí a zkušení alpinisté nebo vysokohorští turisté. Ostatní by si měli najmout k tomuto výstupu profesionála - horského vůdce. Exponovaný a extremní terén ve vrcholových partiích pod vrcholy a mezi vrcholy Kleinglockner a Grossglockner vyžaduje zkušenosti a rutinu - každá chyba na těchto místech může být tvrdě potrestána. Vrcholové partie se strmě svažují na obě strany a převyšují své okolí o tisíc metrů. Strmé skalní plotny vrcholu Kleinglockner se velmi často pokryjí při změně počasí a to i v letním období námrazou nebo tenkou vrstvou ledu - takovéto situace byly již několikrát příčinou smrtelných úrazů. Pád postiženého končí většinou pod jižní stěnou Grossglockneru na ledovci Ködnitzkees. A při podcenění takovýchto situací se toto může stát i těm, kteří si o sobě myslí, že mají zkušenosti a že jsou dobří "horalé".

Prvý úspěšný výstup na vrchol Grossglockneru se uskutečnil 28.7.1800. Pět účastníků celkem 62 členné expedice organizované knížetem Franzem von Salm-Reifferschied dosáhlo tohoto dne vrcholu Grossglockneru. Franz von Salm začal uskutečňovat své myšlenky spojené s výstupem na vrchol Grossglockneru již v r. 1798. V tomto roce spolu s korutanským radním Dillingerem diskutovali možnou strategii výstupu. A na jaře r.1799 pak byly započaty konkrétní přípravy. Dva sedláci z Heiligenblutu – bratři Klotzovi – domácí znalci, byli vybráni, aby našli vhodnou cestu. Zdálo se, že přes velkou strmost by mohla trasa vést od ledovce Pasterze. Teprve při dalším hledání byl vybrán směr výstupu od jihovýchodu z údolí Leitertal. Proto zde nechal kníže Salm postavit ve výši asi 2700 m prostornou dřevěnou boudu - budoucí základnu. Prvý pokus o výstup začal 16. 8. 1799. Ten den vyjelo z Klagenfurtu spolu s knížetem Salmem i několik dalších významných osobností směrem do Heiligenblutu. Počasí bylo nepříznivé. Přesto po příchodu do Heiligenblutu a po přenocování vyráží další den ráno karavana celkem 30 osob do údolí Leitertal. Po odchodu z Heiligenblutu se počasí překvapivě rychle zlepšilo, nálada celé karavany byla proto velmi dobrá. Dobré počasí však trvalo pouze krátce, pak se opět zhoršilo. Přesto celá skupina dosáhla za hustého deště cíl - dřevěnou prostornou boudu vybudovanou na jaře tohoto roku. Počasí bylo však i v následujících dnech velmi nepříznivé a po několika dnech čekání v přístřešku padlo rozhodnutí o návratu zpět do Heiligenblutu. Sotva však začal návrat a sestup, počasí se výrazně zlepšilo. Proto bylo nakonec rozhodnuto znovu se vrátit. Počasí bylo i další den velmi dobré a umožňovalo výstup k vrcholu. 25. 8. 1799 se čtyřem účastníkům této výpravy podařilo dosáhnout vrcholu Kleinglockner. Omylem všichni mysleli, že byli na vrcholu Grossglockner. Teprve později si uvědomili, že se jedná o omyl.

Kníže Salm však neměl rád neúspěchy. V následujícím roce připravil další expedici, které se tentokrát zúčastnilo 62 osob. Dřevěná chata postavená v minulém roce byla mezitím zvětšena a pod vrcholem Hohenwartkopf byl zřízen úkryt z kamene. Při tomto pokusu o výstup bylo počasí mimořádně příznivé a proto 28. srpna 1800 dosáhlo pět předem určených členů výpravy vrcholu Grossglockneru. Sám kníže Salm očekával muže, kteří prví dosáhli vrcholu na sedle Hohenwartkopf, blízko kameného úkrytu.

Druhá a rovněž velmi důležitá etapa v historii výstupů na vrchol Grossglockneru začala v r. 1853. Student z Lienzu Josef Mayr vystoupil v létě tohoto roku z Kalsu údolím Ködnitztal až na sedlo Adlersruhe, kde navázal na trasu z Heiligenblutu. Tím byla objevena výstupová cesta na Grossglockner i ze strany od Kalsu. Mnozí z nás, kteří se po změně našich společenských poměrů v roce 1989 zaměřili na oblast Alp a na alpské vrcholy, mohli v létě 1990 po pádu železné opony zažít ve vrcholových partiích Grossglockneru neočekávané scény. Euforie volného pohybu přilákala do oblasti nejvyšší hory Rakouska velké množství návštěvníků z Československa, Maďarska i bývalé NDR. V letních dnech roku 1990 byl hřeben mezi vrcholy Kleinglockner a Grossglockner přeplněn netolerantními návštěvníky z těchto zemí, kteří se předbíhali, na vzdušném úzkém hřebenu se strkali a i jiným způsobem projevovali svou neúctu k ostatním zájemcům o výstup. Protože si Rakušané v tomto období nevěděli s takovou spoustou nedokonale vybavených "horalů" rady, organizovali vybírání zvláštních poplatků - permitů - na začátku strmých skalních ploten přímo pod vrcholem Kleinglockner. Žádný div. V tomto období bylo na Glockneru nebývalé množství smrtelných úrazů - mnohé z nich byly způsobeny právě netoleratností nových a nepřipravených návštěvníků.

Po deseti letech od těchto událostí se situace v oblasti Glockneru podstatně změnila. Jednak všichni ti, kteří podlehli euforii svobody již nejspíš na vrchol vystoupili. Především se však změnila morálka a uvědomění alpinistů z těchto oblastí. Dnes i z těchto zemí přijíždějí do oblasti Glockneru většinou dobře vybavení horolezci, kteří již mají mnoho informací o tom, jak se v takovýchto terénech chovat a co tento výstup vyžaduje. Počet návštěvníků se vrátil do běžných číselných údajů, výrazně poklesl i počet smrtelných úrazů.

Ledovec Pasterze, který vyplňuje kotlinu severně pod masivem Glockneru, však v posledních letech podstatně změnil svou tvář. Jeho změna je pozorovatelná i pouhým okem. Např. v r. 1998 ztrácel led denně 160 tun své hmotnosti a za celý tento rok jeho hladina poklesla o 8 m. Samozřejmě zmizela i většina nebezpečných trhlin a výstup na vrchol Grossglockneru se z této strany stal jednodušší než z jižní strany od Kalsu. Do devadesátých let dvacátého století tomu však bylo obráceně - výstupy ze severní strany byly díky trhlinám v ledovci Pasterze mnohem nebezpečnější.

Možnosti výstupů na vrchol Grossglockneru

1. Leiterweg - z Heiligenblutu cesta prvovýstupu v roce 1800, do roku 1853 jediná výstupová cesta na vrchol. Dnes začíná výstup od chaty Glocknerhaus po cestě 741 (Wiener Höhenweg) a vede přes sedlo Stockerscharte k chatě Salmhütte (2644 m); převýšení 860 m, 3 hod. Dále přes zbytky ledovce Hohenwartkees pod jižní stěnu vrcholu Kellersberg. Touto stěnou na sedlo Hohenwartscharte (zajištění) k chatě Erzherzog-Johann-Hütte (3454 m); převýšení 820 m, 3 hod. Od chaty po většinou viditelné stopě přes ledovec (strmost místy až 35 stupňů) k severozápadu, na závěr výšvih do markantního sedla. Dále po strmých skalních plotnách (vysoké ocelové tyče slouží k jištění) na vrchol Kleinglockner. Po hřebenu (většinou na tomto hřebenu sněhové převěje - velmi vzdušné) ke štěrbině mezi oběma vrcholy. Asi 20 výškových metrů sestup do sedla Glocknerscharte (zajištění ocelovým lanem). Po skále lehkým lezení k vrcholovému kříži na vrchol Grossglockner; převýšení 350 m, 1 1/2 hod, skála II. st. UIAA, ledovec strmost až 35 stupňů.

2. Hoffmannsweg - mnohými považován za logickou normální výstupovou cestu. Obvykle výstup vede od Franz-Josefs-Höhe po zn. cestě k chatě Hofmannshütte a přes ledovec Pasterze ke skalám - začátek výstupu je označen zdaleka viditelnou velkou červenou značkou na skále. Strmý výstup nejprve sutí a pak po skalách k ledovci Hoffmanskees. Přes ledovec nejprve do jeho levé části, dále obloukem vpravo strmou částí k chatě Erzherzog-Johann-?Hütte, především ve strmé části ledovce trhliny. Na vrchol dle minulého popisu.

3. Kalser weg - v posledních letech nejvyhledávanější výstupová cesta na vrchol. Výstup začíná ve středisku Kals na jižní straně masivu Glockneru. Od chaty Lucknerhaus (1984 m) po cestě 702B k chatě Stüdlhütte (2801 m); převýšení 800 m, 2 hod. Od chaty nejprve SV směrem pod nákladovou lanovkou výstup na ledovec Ködnitzkees. Ledovcem obloukem pod jižní stěnou Grossglockneru k výraznému skalnímu hřebenu spadajícímu z Adlersruhe, kde stojí chata Erzherzog-Johann-Hütte. Tímto skalním hřebenem (zajištění žebříkem a ocelovými lany) až k chatě.

4. Stüdlgrat - od chaty Stüdlhütte (2801 m) přes ledovec Teischnitzkees do sedla Luisenscharte (3264 m). Po západním hřebenu vybíhajícím z vrcholu Grossglockneru (na mnoha místech lezecká cesta obchází hřeben zprava i zleva) - klasická horolezecká cesta obtížnosti až IV. UIAA; převýšení 1000 m, 4 hod resp. 530 m a 3 hod při obtížnosti IV. st. UIAA.

5. Cesta Pallavicini - legendární ledovcová cesta žlabem, který spadá ze sedla Glocknerscharte. Cesta je i dnes velmi vyhledávaná. Vhodné období pro absolvování - pozdní zima až začátek léta. Výstup začíná od chaty Hofmannshütte sestupem na ledovec Pasterze a pokračuje přechodem ledovce směrem do kotliny Innerer Glocknerkar. Nebezpečným ledovcovým terénem s mnoha trhlinami vpravo přes několik terénních stupňů k bivaku (Biwak, 3205 m); převýšení 1200 m, 4 hod. Od bivaku horní částí kotliny Innerer Glocknerkar pod severní stěnou k nástupu do cesty. Výstup strmým ledovcovým žlabem vede většinou vpravo od spádnice ze sedla Glocknerscharte. Tři lanové délky pod sedlem vpravo na severní hřeben. Převýšení 600 m, 4 hod; sklon ve spodní části 50 stupňů, v horní části až 55 stupňů.

6. Severozápadní hřeben - od chaty Stüdlhütte přes ledovec Teischnitzkees k úpatí jižního žlabu (Südrinne). Tímto žlabem výstup až na sedlo Untere Glocknerscharte (3598 m); strmost ledu 45 stupňů, převýšení 250 m, 2 h - od chaty 4 h. Ze sedla přes dva výšvihy k úpatí vrcholu Teufelshorn (3677 m - lezení západní stranou). Dále po hřebenu na vrchol Glocknerhorn (3680 m). Odtud po firnu (často převěje) na začátek SZ hřebenu. Následuje přechod po skalní římse a strmým žlabem krátce zpět na hřeben. Po tomto hřebenu poměrně jednoduše na vrchol; převýšení 200 m, 2 1/2 h, pevná skála, IV- st. UIAA.

Některé historické údaje :

25.8. - 1799 prvý výstup na vrchol Kleinglockner, bratři Martin a Sepp Klotzovi, Sigmund Hohenwart, Johann Zopoth a dva lovci z Heiligenblutu

28.7. - 1800 prvý výstup na Grossglockner, bratři Klotzovi farář Horasch a dva domácí z Heiligenblutu

1.9. - 1853 prvý výstup od Kalsu na sedlo Adlersruhe,J. Mayer, J. Ranggetiner a lovec kamzíků J. Schnell

10.9. - 1864 prvé přelezení hřebenu Stüdlgrat J. Kerer, P. Groder

5.8. - 1869 poprvé po cestě Hofmannsweg K. Hofmann, T. Groder a J.Kerer

18.8. - 1877 průstup žlabem Pallavicini Alfred Pallavicini s J. Tribusserem a J. Kramser s G. Bäuerlem

18.8. - 1880 vysvěcena chata Erzherzog-Johann-Hütte na sedle Adlersruhe

6.7. - 1924 prvý sóloprůstup žlabem PallaviciniA. Horeschowski

19.9. - 1926 prvý průstup severní stěnou Grossglockneru, W. Welzenbach a K. Wien

1938 direttissima severní stěnou Grossglockneru,led 65 stupňů - R. Szalay, Ch. Haidacher


Mapy :

AV40, 1:25000 Grossglocknergruppe; KOMPASS 39, 1:50000 Glocknergruppe - NP Hohe Tauern; Freytag & Berndt 122, 1:50000 Grossglockner - Kaprun - Zell am See

Výchozí body :

Heiligenblut, 1288 m, nejznámnější středisko v oblasti Glockneru, 1260 obyvatel, před 150 lety to byla ještě horská obec se 12 domy, dnes pro hosty k dispozici 2000 lůžek všech kategorií ubytování. Ve světoznámém kostele (zasvěcen sv. Pavlovi a Petrovi) je uchovaná relikvie svaté krve (heilige Blut) - podle této relikvie je obec pojmenována.

Kals, 1325 m, třetí největší obec ve Východním Tyrolsku, 1300 obyvatel. Prvé informace o obci pochází z roku 1252. V obci začíná panoramatická silnice Kalserstrasse, která vede k chatě Lucknerhaus.

Informační střediska :

Tourismusverband Heiligenblut
Hof 4, A 9844 Heiligenblut
tel. 0043 4824 200121
www.permedia.co.at/glockner
glockner@netway.at

Tourismusverband Kals
Ködnitz 7, A9981 Kals am Grossglockner
tel. 0043 4876 211
www.tiscover.com/kals, kals@tirol.com

Tourismusverband Fusch
tel. 0043 6546 6660

Nationalpark Hohe Tauern in Matrei
tel. 0043 4875 5112

Grossglockner Hochalpenstrasse
Rainerstrasse 2, A 502 Salzburg
tel. 0043 662 873673

Příjezd :

Po silnici Grossglockner Hochalpenstrasse ze severu - ze střediska Fusch an der Glocknerstrasse v Salcbursku nebo z jihu - ze střediska Heiligenblut v Korutanech. Nejvyšším místem této silnice je tunel Hochtor ve výši 2576 m. Silnice bývá sjízná od začátku května do začátku listopadu (záleží na sněhových podmínkách), denně bývá otevřena od 5 hod do 22 hod. Při přejezdu silnice Grossglockner Hochalpenstrasse se platí mýto.

Do této oblasti se dá dojet i po silnici Felbertauernstrasse. Tato silnice spojuje na jihu ležící východotyrolskou metropoli Lienz se známým salcburským střediskem Mittersill, které leží na sever od hlavního alpského hřebenu. Projíždí alpským masivem a za průjezd tunelem Felbertauerntunnel se rovněž platí mýto. Z osady Huben ve Východním Tyrolsku odbočuje z této silnice do známého střediska Kals am Grossglockner vysokohorská silnice, která z Kalsu pokračuje směrem pod jižní stěnu Grossglockneru. Úsek Kals - Lucknerhaus je známá vyhlídková silnice (Panoramastrasse), na které se také vybírá mýto.

Chaty :

Glocknerhaus, 2132 m u silnice Grossglockner Hochalpenstrasse, postaven v r.1876, ve vlastnictví OEAV sekce Klagenfurt, 88 lůžek, v provozu od začátku května do poloviny října, tel. 0043 4824 2516, zimní prostor pro 8 osob

Hofmannshütte, 2444 m od parkoviště na Franz-Josefs-Höhe 3/4 h, chata postavena v r. 1869, OEAV Akademische Sektion Wien, v provozu od začátku června do poloviny října, tel. 0043 4824 2575

Lucknerhaus, 1984 m z Kalsu 1 1/2 h - příjezd po silnici z Kalsu (mýto), soukromá chata postavena v roce 1855, dodnes patří rodině Oberlohr z Kalsu, dnes pension a horský ubytovací hostinec, 52 lůžek, téměř celoroční provoz, tel. 0043 4876 8555

Stüdlhütte, 2801 m od chaty Lucknerhaus 3 h, první stavba v r. 1868, nová stavba v r. 1997, dnes DAV Sektion Oberland, 120 lůžek, v provozu většinou 1. 3. - 15. 5. a 25. 6. - 1.10., tel. 0043 4876 8209, zimní prostor pro 16 osob

Salmhütte, 2644 m ze střediska Heiligenblut 5 h, postavena v r. 1928, OEAV Sektion Wien, 66 lůžek, v provozu 18. 6. - 1. 10., tel. 0043 4824 2089, zimní prostor pro 4 osoby

Erzherzog-Johann-Hütte, 3454 m od chaty Stüdlhütte 2 1/2 h, od chaty Hofmannshütte 4 h, ve vlastnictví Österreichischer Alpenclub Wien, 230 lůžek, v provozu 30. 6. - 30. 9., tel. 0043 4876 8500, zimní prostor pro 20 osob

Střediska horských vůdců :

Bergführerverein Heiligenblut, A 9844 Heiligenblut (v objektu informačního střediska NP Hohe Tauern), tel. 0043 4824 2700;

Bergführervermittlung Kals (Haus Zeiner), A 9981 Kals, tel. 0043 4876 8263

Komentáře k článku

Žádné příspěvky. Buďte první, kdo přidá komentář.

Přidat příspěvek

Maximální počet znaků pro zprávu je 1000. Napsáno znaků: 0

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (0.1 + 30.3) *

Zpět na kategorii

Fórum

Tragicka nehoda na Barbore (Potápěčské fórum)

23. 1. 2020 10:58 JackstabsJW

<a href="https://zoloft24.com/">zoloft where to buy</a> <a href="https://fluoxetine1000.co…

How To Fix Netgear Arlo Login Issue (Horolezecké fórum)

23. 1. 2020 07:32

Netgear Arlo is wireless security HD camera which is used for surveillance purpose.you don't find any need to co…

Tragicka nehoda na Barbore (Potápěčské fórum)

22. 1. 2020 20:00 AnnastabsJW

<a href="http://amoxicillincaps.com/">amoxicillin 500 coupon</a> <a href="http://clomid150…

Bazar

MAMMUT Samurai vel. 7,5 (Horolezecký bazar)

26. 1. 2020 14:48 IvystabsF

<a href="https://arimidexsale.com/">arimidex uk price</a> <a href="https://lisinoprilmd.co…

Postroj pro praci ve vyskach TRACTEL HT 34M. (Horolezecký bazar)

26. 1. 2020 07:59 NickstabsJW

<a href="http://metformin360.com/">metformin 1000 mg tablet</a> <a href="http://avodart24.…

celopero Ghost asx 51 (Kola, BMX, MTB - bazar)

25. 1. 2020 23:38 ThomasGroma

derfor smider gravide stjerner tøjet <a href="http://www.samnang168.com/nikiski_cheboygan/linea-midi-kjole-brun…

Seznamka

Hleda se partak :-) Praha (Horolezectví - hledám spolulezce)

26. 1. 2020 12:23 CarlstabsO

<a href="https://prednisonetl.com/">prednisone generic</a> <a href="https://albuterol365.c…

Zacatecnice Via Ferraty Liberecko a okoli (Horolezectví - hledám spolulezce)

26. 1. 2020 12:14 apernepelryPL

what is hemp oil good for <a href="https://cbdhempoil11.com/#">what is hemp oil good for </a> ben…

Re: Ahoj, hledám partacku ci partáka na lezení v P... (Horolezectví - hledám spolulezce)

26. 1. 2020 10:51 ThomasGroma

xingbiaocao fshion women girl pure color leather mini school bag backpack shoulder bag brown <a href="http://www…

Horolezectví, Parašutismus, Potápění, Bungee, Canyoning, Freeskiing, Kajaky, Kiteboarding, Paintball, Rafting, Speleologie