Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde Úvod » Lokality » Itálie » Brenta - Via delle Bocchette

Brenta - Via delle Bocchette

Jedinečným světem skalních věží a cimbuří skupiny Brenta probíhá zajištěná vysokohorská cesta „Via delle Bocchette“.

Vlastnosti

GPS
Město
Odkaz
Aktivita
Provoz

Popis

Je vedena v kolmých skalních stěnách a překonává mnoho vysoko položených horských sedel (bocchette = sedlo). Putování po ní je pro každého opravdového milovníka hor nezapomenutelným zážitkem, pokud ovšem má odpovídající zkušenosti a správnou výstroj a výzbroj.

1. Úsek – Sentiero Bocchette Centrali

Je to nejznámější a nejvyhledávanější část celé velkolepé cesty Via delle Bocchette. Tento úsek je veden centrální částí skupiny Brenta velmi často ve velké expozici po vzdušných skalních římsách pod nejznámějšími věžemi Campanile Basso, Campanile Alto, Sfulmini a Torre di Brenta.

Východiskem bývá obvykle chata Rifugio Pedrotti. Od chaty se po krátké široké skalní rampě a po krátkém firnovém poli vystoupí během 15 minut na sedlo Bocca di Brenta (2552 m). Ze sedla následuje sestup po firnovém poli asi 100 m vpravo k západní stěně vrcholu Brenta Alta k prvním žebříkům na této zajištěné cestě. Asi 20 m dlouhý svislý žebřík končí na širokém skalním pásu. Cesta po něm obchází v narůstající výškové expozici západní rameno vybíhající z vrcholu Brenta Alta až ke skalnímu úseku, který se překonává lehkým lezením. Z těchto míst se při dobrém počasí nabízí pohledy na známou věž Campanile Basso – Guglia di Brenta. Následuje krátký a strmý firnový úsek (zajištění ocelovým lanem), který vede na sedlo Bocchette del Campanile Basso. Odtud jsou jedinečné výhledy východním směrem do hluboko ležící kotliny jezera Molveno.

Dále následuje nejprve přechod strmého, většinou firnem vyplněného žlabu. Po jeho překonání pokračuje cesta výstupem dalšími několika žlaby a po římsách na vyhlídkové sedlo na úpatí vrcholu Sentinella – charakteristického skalního zubu ve skupině Brenta.

Cesta je dále vedena po poměrně širokém skalním pásu s výraznými expozicemi vysoko ve východních stěnách vrcholu Campanile Alto. Tento úsek nás zavádí až ke strmému žlabu pod věžemi Bocchette Bassa degli Sfulmini. Žlab bývá po celé léto a především pak po jarním období vyplněn sněhem. Přechod tohoto úseku je velmi nebezpečný a i náročný, neboť fixní ocelové lanko bývá během letní sezony dlouho ukryto pod vrstvou firnu. Za žlabem následuje další skalní římsa, traverzující svislou východní stěnou věží Sfulmini, široká často pouhého půl metru. Po celé své délce je dobře zajištěna ocelovým lanem. Odtud jsou jedinečné pohledy zpět na masiv a věže Brenta Bassa a Campanile Basso. Tento velice vzdušný úsek cesty končí ve svislé stěně vrcholu Torre di Brenta, ve skalní štěrbině vysoko nad ledovcem Vedretta degli Sfulmini. Zde jedinečné pohledy na ledovec s dobře viditelnou chatou Rifugio Alimonta a do údolí Val Brenta. Sestup do sedla Bocca dei Armi a na ledovec je po několika dobře zajištěných svislých ocelových žebřících. Po sestupu ze stěny a po opuštění žebříků se během asi 20 minut dojde po ledovci k chatě Rif. Alimonta.

2. Úsek – Sentiero Bocchette alte

Je to nejobtížnější úsek celé Via delle Bocchette, který překonává značný výškový rozdíl a který je především v prvé části veden po mnoha svislých a v jednom úseku i převislých ocelových žebřících. Od chaty Rifugio Alimonta začíná nejprve pozvolný výstup po ledovci směrem pod jihozápadní stěny vrcholu Cima Molveno. V blízkosti stěn pokračuje strmý výstup po firnovisku vlevo až pod široký žlab, kde začíná vlastní zajištěná cesta. Pomocí ocelových lan a několika žebříků se velmi rychle překoná převýšení až na markantní suťovou terasu ve stěnách Cimy Molveno. Následuje široké skalní plató, po kterém je cesta vedena až pod věže Bassa dei Massodi. Z těchto míst pokračuje výstup po svislých žebřících do skalního zářezu, dále pak traverzem vlevo mohutnou skalní stěnou pod systém svislých ocelových žebříků, které končí až na Spallone dei Massodi – nejvyšším místě celé Via delle Bocchette.

Pak následuje sestup po několika vzdušných ocelových žebřících zvaných „Scala degli Amici“ do skalního zářezu Bocchetta Alta dei Massodi, během něhož můžeme obdivovat strmé stěny Cimy Brenta. Po přechodu zajištěných vzdušných skalních partií se obchází jižního rameno vybíhající z vrcholu Cima Brenta až do skalnatých partií ve východní stěně tohoto druhého nejvyššího vrcholu skupiny Brenta. Tento úsek cesty je velice zajímavý, terén je proměnlivý s typickými dolomitickými formami skalních věží. Překonávají se zde dva velice strmé žlaby, které bývají každoročně začátkem letní sezóny vyplněny vysokou vrstvou sněhu. Ta ukrývá i fixní ocelová lana. Pro překonávání žlabů by měl mít každý sebou alespoň 30 m dlouhé lano. Východní stěnou vrcholu Cima Brenta je zajištěná cesta vedena po širokém skalním i suťovém pásu zvaném „Cengia Garbari“, který poskytuje úžasné výhledy do stěn severně ležících masivů Cima Sella a Campanile di Valesinella. Za úsekem „Cengia Garbari“ následuje velmi strmý sestup na úzké firnové sedlo Bocca del Tuckett – celý sestup je zajištěn mnoha ocelovými lany a žebříky. Ze sedla sestupujeme po nejprve velmi strmém, později mírném ledovci Vedretta di Brenta inferiore až na suťová pole v horní části doliny. Dolinou následuje sestup po značeném chodníku 303 až k chatě Rifugio Tuckett.

3. Úsek – Sentiero Benini

Tento úsek Via delle Bocchette probíhá v severních masivech centrální části skupiny Brenta. Začíná u chaty Rifugio Tuckett a končí u horní stanice lanovky Funivia Grosté vysoko nad nejznámnějším střediskem celé této oblasti, městečkem Madonna di Campiglio.

Od chaty Rif. Tuckett začíná nejprve pozvolný výstup po širokém chodníku směrem do sedla Bocca del Tuckett. V horní části údolí pod stěnami Cima Sella přechází chodník na ledovec a po něm končí v závěru poměrně strmě na úzkém sedle, na kterém bývají i v pozdním létě vysoké vrstvy sněhu. Ze sedla následuje přechod vlevo do skal a po krátké skalní římse pak výstup strmým žlabem jižní stěnou vrcholu Cima Sella zajištěným několika ocelovými lany a žebříky. Po překonání obtížných zajištěných skalních partií ústí cesta na skalní pás a po něm vede až na sedlo Bocca Alta di Vallesinella. Krátce za sedlem se pokračuje po ledovci Vedretta di Vallesinella až pod skalní partie a přes jižní hřeben vybíhající z vrcholu Campanille di Vallesinella. Na tomto místě dochází k prudké změně tváře krajiny – cesta opouští západní úbočí hřebenu, kterému vévodí ledovec a firnové plochy a přechází velmi rychle do skalních úseků ve východní stěně vrcholu Campanille di Vallesinella. Po překonání jednoho delšího strmého skalního výšvihu dobře zajištěného ocelovým lanem obchází cesta východní stěnu Cimy Falkner až na sedlo Bocchetta Alta dei Camosci. Tato část vede většinou po úzké rampě vysoko ve skalních stěnách a bývá především na začátku letní sezony nebezpečná díky mnoha strmým firnovým polím, které ukrývají fixní ocelová lana. V celém tomto úseku jsou jedinečné pohledy na jižně situovaný vrchol Cima Brenta i na hluboko ležící skalní pasáže a na kotlinu s ledovcem Vedretta di Flavona.

Závěrečná část této cesty obchází ze sedla Bocchetta Alta dei Camosci obloukem k východu jižní rozsochu vybíhající z vrcholu Cima Grosté a pokračuje nakonec poměrně jednoduchým sestupem přes mnoho suťových a skalních polí až k horní stanici lanovky na sedle Passo del Grosté. Od horní stanice je pohodlný sestup pod lanovkou na chatu Rif. Graffer.

Sentiero Sosat

Velice pěkná a zajímavá zajištěná cesta, která spojuje chaty Rifugio Brentei a Rifugio Tuckett. Není příliš těžká a přitom jsou na ní dva úseky typické pro všechny zajištěné cesty ve skupině Brenta – několik desítek metrů vysoké svislé žebříky. Je vhodná i pro méně zkušené vysokohorské turisty.

Sentiero SOSAT začíná u chaty Rifugio Brentei sestupem po značené cestě 323 do kotliny nedaleko pod chatou. Za kotlinou následuje výstup podle značení směrem na chatu Rif. Alimonta až k rozcestí s označením odbočky – Sentiero SOSAT. Za rozcestím pokračuje výstup po krátkých žebřících na široký skalní pás, který obloukem obchází jižní a západní stěny vrcholu Punta di Campiglio. Jedno nízké místo je přitom nutné překonat téměř plazením. Skalní pás v západní stěně končí nad úzkým a hlubokým žlabem. Zde začíná sestup po dlouhém svislém žebříku na dno žlabu, po druhé straně žlabu pak následuje výstup po několika kratších žebřících protilehlou stěnou až na travnatý hřeben. Z něj jsou jedinečné výhledy na vrchol Cima Tosa, na hluboko ležící chatu Rif. Brentei i na celé údolí Val Brenta. Za hřebenem následuje poměrně nenáročný přechod po většinou širokém chodníku západními a severními úbočími vrcholu Punta Massari až na začátek strmého a i v pozdním létě sněhem vyplněného žlabu, který spadá z hřebenových partií vrcholu Cima Brenta. Z těchto míst sestupuje značený chodník mezi velikými balvany a zlomisky do údolní kotliny Val di Tuckett pod ledovec Vedretta di Brenta. Zde je již zdaleka viditelná chata Rifugio Tuckett, kde tato cesta končí.

Sentiero Brentari

Tato zajištěná cesta spojuje chaty Rifugio Agostini a Rifugio Pedrotti. Není ani příliš náročná, je však vedena zajímavými skalními pasážemi v jižní části skupiny Brenta. Od chaty Agostini začíná výstup po značené cestě 358 až k dolní části ledovce Vedretta dell Ambiez. Cesta je vedena vlevo pod stěnami Cimy d'Ambiez do horního patra kotliny. Kotlina se obchází obloukem vpravo až pod markantní úzkou štěrbinu Bocca delle Tosa. Výstup úzkým žlabem do štěrbiny zajišťují ocelová fixní lana a žebříky. Další část cesty pak pokračuje po vzdušném skalním pásu, výškové rozdíly se překonávají po ocelových žebřících. Skalní pás končí na sedle Sella della Tosa. Z těchto míst je označena krátká odbočka po hřebínku na blízký vrchol Cima Polsa (2839 m). Je to jedinečné vyhlídkové místo na celý tento úžasný skalní svět v okolí nejvyššího vrcholu Cima Tosa (3173 m) – na skalní věže a cimbuří vrcholů Brenta Alta, Cima Margherita, Campanile Basso (Guglia di Brenta) i do hluboké kotliny s jezerem Lago di Molveno.

Ze sedla Sella della Tosa pokračuje cesta severním směrem podél výrazného skalního žlabu až na ledovec Vedretta della Tosa a sestupem rozsáhlou kotlinou pod vrcholem Cima Margherita. Přechod kotlinou je vyznačen kamennými mužíky. Závěrečná část cesty obchází jižní stěny vrcholu Cima Brenta Bassa a ústí na široké skalní plató, po kterém se dojde ke zdaleka viditelné chatě Rifugio Pedrotti.

Informace :

Via delle Bocchette centrale
Východisko : Rifugio Pedrotti, 2491 m
Cíl : Rifugio Alimonta, 2600 m
Čas : 3 - 3,5 h
Výškový rozdíl : 600 m
Obtížnost : těžká zajištěná cesta
Via delle Bocchette alte
Východisko : Rifugio Alimonta, 2600 m
Cíl : Rifugio Tuckett, 2272 m
Čas : 5,5 - 6 h
Výškový rozdíl : 1200 m
Obtížnost : velmi těžká zajištěná cesta
Sentiero Benini
Východisko : Rifugio Tuckett, 2272 m
Cíl : Rifugio Graffer, 2261 m
Čas : 4 - 4,5 h
Výškový rozdíl : 1300 m
Obtížnost : těžká zajištěná cesta
Sentiero SOSAT
Východisko : Rifugio Brentai, 2182 m
Cíl : Rifugio Tuckett, 2272 m
Čas : 2,5 - 3 h
Výškový rozdíl: 500 m
Obtížnost: lehká zajištěná cesta
Sentiero Brentari
Východisko : Rifugio Agostini, 2410 m
Cíl : Rifugio Pedrotti, 2491 m
Čas : 4 - 4,5 h
Výškový rozdíl : 800 m
Obtížnost : těžká zajištěná cesta

Komentáře k článku

Žádné příspěvky. Buďte první, kdo přidá komentář.

Přidat příspěvek

Maximální počet znaků pro zprávu je 1000. Napsáno znaků: 0

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (17.0 + 43.5) *

Zpět na kategorii

Fórum

Tragicka nehoda na Barbore (Potápěčské fórum)

27. 1. 2020 22:24 EvastabsJW

<a href="http://clomid150.com/">how to get clomid</a>

Tragicka nehoda na Barbore (Potápěčské fórum)

26. 1. 2020 16:49 AmystabsW

<a href="https://doxycyclinehycl.com/">doxycycline cost australia</a>

Tragicka nehoda na Barbore (Potápěčské fórum)

23. 1. 2020 10:58 JackstabsJW

<a href="https://zoloft24.com/">zoloft where to buy</a> <a href="https://fluoxetine1000.co…

Bazar

MAMMUT Samurai vel. 7,5 (Horolezecký bazar)

27. 1. 2020 16:08 yyy

https://garminmapupdatefree.blogspot.com/2020/01/garmin-map-updates-free-download-2019.html https://nuvigarminmapupdate…

SMM PANEL (Horolezecký bazar)

27. 1. 2020 14:13 JORGE

Just reviewed your website .The great source of information on the website is available.These are the marketing service…

Manali Escort (Horolezecký bazar)

27. 1. 2020 13:32 Mohini

http://tanuoberoi.com http://tanuoberoi.com/kasol-call-girls.html http://tanuoberoi.com/jammu-call-girls.html h…

Seznamka

Zacatecnice Via Ferraty Liberecko a okoli (Horolezectví - hledám spolulezce)

27. 1. 2020 20:54 AccipifletlewKN

organic hemp oil <a href="https://cbdoilwalmart.com/#">plus cbd oil </a> cbd oil dosage <a hr…

Zacatecnice Via Ferraty Liberecko a okoli (Horolezectví - hledám spolulezce)

27. 1. 2020 20:22 AnnastabsJW

<a href="http://prednisonester.com/">prednisone pills</a> <a href="http://celebrexotc.com/…

Zacatecnice Via Ferraty Liberecko a okoli (Horolezectví - hledám spolulezce)

27. 1. 2020 19:07 PaulstabsZ

<a href="http://amoxicillincaps.com/">amoxicillin 500 mg</a> <a href="http://furosemidelab…

Horolezectví, Parašutismus, Potápění, Bungee, Canyoning, Freeskiing, Kajaky, Kiteboarding, Paintball, Rafting, Speleologie