Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde Úvod » Voda » Potápění » Články » Na Bali je již pátý den pohřešován český potápěč

Na Bali je již pátý den pohřešován český potápěč

Již pátý den je na indonéském ostrově Bali pohřešován český potápěč, který se společně se svým buddym oddělil od skupiny a zmizel na otevřeném moři.
Na Bali je již pátý den pohřešován český potápěč
Oficiální prohlášení k nehodě u ostrova Lembongan z 8.11.2006

Již pátý den je na indonéském ostrově Bali pohřešován český potápěč, který se společně se svým buddym oddělil od skupiny a zmizel na otevřeném moři. Jeho kolega měl obrovské štěstí a byl nalezen rybářskou lodí ve 12 hodin 11.11.2006 jižně od Jávy. Po převozu byl hospitalizován a podle posledních zpráv se jeho stav každý den lepší. Po druhém potápěči se stále intenzivně pátrá a nezbývá jen věřit v další zázrak. Přesné informace o nehodě a průběh záchranných prací najdete v následujícím oficiálním prohlášení :

Charakter lokality :

Mělká lokalita kopírující severní pobřeží ostrova Lembongan, kde je maximální vzdálenost od břehu 50 - 100 metrů. Dno tvoří mělčina s bohatým korálovým porostem. Hloubka této mělčiny je maximálně do 15ti metrů a dále tato mělčina přechází ve svah padající do hloubky. Maximální hloubka ponoru na této lokalitě bývá do 25ti metrů. Poté se vystupuje do menší hloubky a pokračuje se mělčinou v hloubce mezi 18ti až 12ti metry. Závěr ponoru bývá v hloubce kolem 5ti metrů. Na této lokalitě je středně silný nezáludný proud tekoucí podél celého severního pobřeží. Jedná se o tzv. driftové potápění, které na této lokalitě spadá mezi jednoduché ponory, kdy potápěči bez problémů proud následují a nakonec se se signálními bójemi vynoří a posbírá je loď. Tato lokalita je s doprovodem absolvovatelná i pro potápěče začátečníky. Na této lokalitě může v průběhu ponoru dojít k roztrhání skupiny, kdy se poté potápěči drží v buddy systému a poté dokončují ponor s vypuštěnou bójí na hladině, kde je opět vyzvedne člun.

Skupina : Monika Jeglíková (vedoucí ponoru–počet ponorů přes 700; kvalifikace Special Diver UDI) – 30 letAntonín Šedek (kvalifikace AOWD - PADI – počet ponorů 42) – 46 letVendula Strachotová (kvalifikace AOWD – UDI - počet ponorů 58) – 23 letPetr Vašíček (kvalifikace OWD – PADI – počet ponorů 35) – 36 letIng. Zdirad Žák (kvalifikace OWD – SSI – počet ponorů 7) – 26 let

Popis ponorů ze dne 8.11. 2006

Předešlý ponor - Sampalan Ped - První ponor byl na lokalitě Sampalan – Ped, kde v úvodu ponoru byl slabý protiproud a poté se skupina vyvezla zpět s proudem. Celá skupina se držela pohromadě. Šlo o pohodový a nenáročný ponor s těmito údaji :

Čas zanoření: 12:12 hodin
Čas vynoření: 12:43 hodin
Čas ponoru: 31 minut
Maximální hloubka: 22,5 m
Průměrná hloubka: 13 m
Průměrná teplota vody: 25,5 oC
Režim: bezdekompresní ponor
Buddy týmy : 1. Monika Jeglíková + Petr Vašíček + Zdirad Žák
2. Antonín Šedek + Vendula Strachotová
Povrchový interval mezi ponory: 75 minut
Inkriminovaný ponor - Jet PointČas zanoření: 14:09 hodin
Čas vynoření: 14:54 hodin
Čas ponoru: 45 minut
Teplota vody: 28 oC
Průměrná hloubka ponoru: 14,9 m
Maximální hloubka ponoru 26 m (Antonín Šedek)
Režim: bezdekompresní ponor
Buddy týmy: Monika Jeglíková (vedoucí ponoru)
Petr Vašíček + Zdirad Žák
Antonín Šedek + Vendula Strachotová

1.den – 8.11. - Po opuštění lodi se skupina zanořila a následovala vedoucího ponoru Moniku Jeglíkovou do maximální hloubky 26 metrů. Ještě před ponorem se na breefingu Petr Vašíček dohodnul s Monikou, že si k sobě vezme do buddy týmu Zdirada Žáka, který s tím plně souhlasil. Monika jim sdělila, že půjdou v maximální hloubce 20 metrů s neustálým vizuálním kontaktem se skupinou. Pokud by se stalo, že během ponoru v proudu skupinu ztratí, tak by se samostatně vynořili s vypuštěnou dekompresní bójí a vyčkali příjezdu lodi. Stejně tak byla nainstruovaná posádka, která standardně po celou dobu ponoru sleduje hladinu a jede podle bublin vypouštěných potápěči.

Během prvních 10ti minut se držela skupina bez problémů pohromadě. V maximální hloubce se pohyboval Antonín Šedek, o kousek nad ním ve svahu Vendula Strachotová. Mezi nimi a další dvojicí se pohybovala Monika Jeglíková, která byla vedoucím ponoru. Petr Vašíček se Zdiradem Žákem se pohybovali nad nimi ve svahu v hloubce 15ti metrů. Přibližně po deseti minutách začal Petr se Zdiradem ujíždět ostatním členům skupiny, kteří je zespodu pozorovali, jak jim mizí z dohledu ve směru ponoru v hloubce kolem 15ti metrů. Vzhledem k faktu, že se oba potápěči bez problému pohybovali v buddy systému v malé hloubce a dohoda před ponorem zněla, že pokud by někdo ztratil skupinu, tak se vynoří s bójí na hladinu, kde je nabere loď, tak nebyl důvod k předčasnému vynoření. Po 45ti minutách bezproblémového driftového ponoru se část skupiny vynořila na hladinu, kde je nabrala loď, na níž další 2 potápěči ještě nebyli. Vzhledem k faktu, že jejich spotřeba vzduchu byla podstatně vyšší, než zbytku skupiny, tak to bylo všem divné, že se stále ještě nevynořili. Kapitán s pomocníkem konstatovali, že celou dobu ponoru sledují naprosto klidnou hladinu, ale nikoho, ani bóji nezpozorovali. Následovalo pátrání na hladině ve směru proudu, které po několika desítkách minut nepřineslo žádný úspěch. Hledání probíhalo až do tmy, ale bezvýsledně. Následně byla celá nehoda ohlášena na policii a na záchrannou jednotku SAR, která přislíbila se svítáním zahájení pátrací akce loděmi. Byli informována další potápěčská centra, turistické lodě a rybáři. Pátrání na moři bylo ukončeno ve 22 hodin.

2.den – 9.11. - V ranních hodinách od 06:00 hodin ráno začalo pátrání, které probíhalo celý den a opět bezvýsledně. Bylo prohledáváno moře ve směru hlavních proudů ve směru na Sanur, Nusa Dua a do Gianyaru. Též byl prohledáván skalnatý břeh jižního Lembonganu. Vše bezvýsledné. Na pátrání se podílel SAR, policie, potápěčské centrum World Dive, Bali Air a samozřejmě potápěčské centrum MMDiving, které pátrání společně se SAR koordinovalo. Celodenní usilovné pátrání bylo opět bezvýsledné ukončeno přibližně v 18 hodin, po západu slunce.

3.den – 10.11. - Opět v ranních hodinách bylo zahájeno usilovné pátrání na moři pomocí lodí a především vrtulníku. Byly pročesávány vody mezi Nusa Penidou a Bali, které za celý vyčerpávající den nepřineslo žádný pozitivní výsledek. Pátrání bylo ukončeno před 18 hodinou odpolední. V tuto dobu již byla situace mimořádně kritická. Vycházeli jsme stále z předpokladu, že jsou potápěči na otevřeném moři, kam se naprosto nepochopitelným způsobem dostali. Varianta, že se nevynořili, nebyla zatím připuštěna!

4.den – 11.11. - V 07:30 hodin ráno vyplula opět loď SAR a odstartoval jejich vrtulník, ve kterém letěli i Milan a Monika Jeglíkovi. Vrtulník směřoval do zatím neprobádané oblasti jižně od Lembonganu na otevřené moře. Vrtulník křižoval nekonečné oceánské prostory, ale naprosto bezvýsledně. Veškeré úsilí a snaha o záchranu dvou pohřešovaných potápěčů Petra Vašíčka a Zdirada Žáka byly bezvýsledné. V odpoledních hodinách vystartoval vrtulník na svoji poslední záchrannou misi, která dopadla opět negativně. Hledání probíhalo na otevřeném moři jižně od Lembonganu a Bali.

Od 14 hodiny byla zahájena potápěčská pátrací akce MMDiving ve spolupráci s World Dive na lokalitě JET POINT a také BLUE CORNER, kam by mohla těla potápěčů v proudu zapadnout. I toto hledání bylo bezvýsledné. Dokonce bylo využito i služeb místního svatého muže s paranormálními schopnostmi, který určil přibližné místo pod hladinou, kde jsou těla potápěčů údajně uvězněna, ale ani tohle proroctví nebylo naplněno. Šlo údajně o jeskyni u níž je nějaké lano. Po 73 hodinách usilovného pátrání byla záchranná mise ukončena s negativním výsledkem. V současné době je jedinou šancí jen možnost, že by je vyzvedla nějaká rybářská loď, která by je odvezla do nějaké malé nemocnice na Bali, kde by byli hospitalizováni a personál by ještě neoznámil tuto událost policii. Tato situace je však velmi nepravděpodobná. Závěr je takový, že jsou v tomto momentě potápěči PETR VAŠÍČEK a ZDIRAD ŽÁK pohřešováni a šance na jejich záchranu je skutečně minimální.

Petr Vašíček a Zdirad Žák byli našimi přáteli a s bolestí v srdci oznamujeme, že jsou v tomto momentu nezvěstní a moře jejich těla zatím nevydala.

5.den – 12.11. - V ranních hodinách se Milan Jeglík, Monika Jeglíková, Kamila Králiková, Veronika Duranová, Antonín Šedek a Vendula Strachotová přemístili na Bali, aby zajistili Veronice co nejrychlejší odlet do České republiky. V tuto dobu jsme již byli druhý den ve spojení s českou ambasádou, která absolutně žádným způsobem nepřispěla k pomoci při hledání pohřešovaných a naopak jen velmi rušivě vyžadovali informace ohledně nehody. Nakonec se jim alespoň podařilo zajistit letenku na 14.11. pro Veroniku. V tento okamžik byla pátrací akce omezena na lodě rybářů a turistických organizací, které se pohybovali na moři mezi Nusa Penidou, Lembonganem a Bali.

Přesně v 15:15 hodin jsme obdrželi telefonát o skutečnosti, že byl jeden z potápěčů nalezen rybářskou lodí operující v jihovýchodních mořích od Bali, pod Jávou. Zachráněný potápěč byl naživu a byl to PETR VAŠÍČEK. V tomto okamžiku se jeho nalezení, vzhledem k poloze na moři, stalo skutečným zázrakem. Od jeho ztracení do nalezení uběhlo 68 a 1 hodiny.

Petr Vašíček byl nalezen rybářskou lodí KMN Widiantara ve 12 hodin 11.11. 2006 na otevřeném moři jižně od Jávy a přesný GPS bod byl 114,27 BT – 10,02 LS. Loď, která jej nalezla s ním ještě několik hodin křižovala okolní nekonečné mořské prostory, ale bezvýsledně. Poté se vydali na zpáteční plavbu na Bali, kde byl PETR v 15 hodin dne 13.11. hospitalizován v denpasarské nemocnici v Sanglahu.

Po obdržení informace jsme okamžitě vyrazili za Petrem do nemocnice a průběžně jsme se dozvídali mnoho mystifikujících informací, jako že byl nalezen u Sanuru na Bali, poté, že u severního pobřeží Nusa Penidy. Petr Vašíček podal informaci o tom, že se točili v proudech kolem ostrova Nusa Penida a poté mezi Nusa Penidou a Bali. Tato informace byla mylná a byla vyvrácena výpovědí rybářů a policejní zprávou, v níž jasně stálo, že byl Petr nalezen na GPS bodě 114,27 BT – 10,02 LS. na otevřeném moři pod východní Jávou, pod Banyuwangi. Petr byl zjevně vyčerpán a po třech nocích na moři ani nemohl podat přesnou informaci o jejich poloze. Poté nastal kolotoč událostí, které se točili především o zjištění a potvrzení polohy Petrové záchrany. Poté jsme se spojili opět se záchranným týmem SAR a záchranným námořním systémem , který vyslal S.O.S. volání všem lodím, které se v tom momentě pohybovali v inkriminované oblasti. Loď, která nalezla a zachránila Petra se též vracela do oněch míst, aby hledala i druhého potápěče. Ve večerních hodinách se potvrdilo, že jsou na místě další 4 rybářské lodě a pročesávají moře. V tuto dobu již dostal informace o Petrově nálezu i ambasador České republiky v Jakartě. Ve podvečerních hodinách byl Petr Vašíček převezen do soukromé nemocnice Prima Medica v Denpasaru.

6.den – 13.11. - Od ranních hodin v oblasti nálezu Petra operuje několik rybářských lodí. Přesný počet neznáme, ale je jich minimálně pět. Podle mého propočtu by se měl Zdirad nacházet maximálně dalších 200 km od bodu nálezu Petra Vašíčka a méně. Záleží na mořském proudu, který v té oblasti nedokáže nikdo odhadnout, takže jsme vycházeli z předešlých dní, směru a vzdálenosti kterou urazili. Též jsme se dohodli s ambasadorem, že budou informovat maximální množství policejních stanic a nemocnic na Jávě, poněvadž je předpoklad, že pokud by Zdirada našla rybářská loď z Jávy, tak by je odvezla tam. Opět by nemuselo dojít k rychlé předávce informací, tak jako se tomu stalo v případě Petra Vašíčka, o jehož nálezu jsme se dozvěděli až 27 hodin po jeho nálezu. Rybářská loď jej naložila, společně ještě hledali Zdirada v okolních vodách a pak se teprve vydali na Bali, kde byl Petr hospitalizován a až poté jsme se dozvěděli, že byl nalezen a kde je. Tohle nám dává ještě naději, že by mohl být Zdirad stále naživu. V současné době uplynul hrozivý čas od jeho ztracení na moři u Lembonganu, 115 hodin. Nezbývá než doufat a věřit v druhý zázrak!

Petrova životní družka Kamila strávila celou dobu u Petra v nemocnici a bedlivě hlídala jeho stav. Dnes ráno Petr snědl kuřecí polévku a jeho stav se po dni stráveném na infuzích zjevně zlepšuje. Jeho jediným přáním je nalezení Zdirada. To, jak se od sebe vlastně oddělili ani neví, čemuž se v jeho stavu nelze divit. To, že vydrželi na otevřeném moři bez vody, bylo díky nálezu plovoucího kokosového ořechu, který rozbili, vypili jej a zkonzumovali kokos. I tato skutečnost dává stále naději na nalezení živého Zdirada, i po tak dlouhé době.

Ve 12:00 hodin zkusíme vyrazit s vrtulníkem SAR do směru Zdiradové pozice a i přes to, že nebude vrtulník schopen doletět do oblasti, do pravděpodobného bodu jeho výskytu. Nikdo však nemůže odhadnout změny směru proudů a proto musíme udělat maximum pro jeho záchranu, byť by měla být šance minimální.

Milan a Monika Jeglíkovi, Zdoj : konference Scuba-cz

Komentáře k článku

Žádné příspěvky. Buďte první, kdo přidá komentář.

Přidat příspěvek

Maximální počet znaků pro zprávu je 1000. Napsáno znaků: 0

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (23.9 + 44.3) *

Fórum

Tragicka nehoda na Barbore (Potápěčské fórum)

16. 2. 2020 16:29 JudystabsC

<a href="http://atarax2020.com/">buy atarax 10mg</a> <a href="http://amoxiciline.com/"…

Tragicka nehoda na Barbore (Potápěčské fórum)

16. 2. 2020 11:35 WimstabsAI

<a href="https://albuterol360.com/">generic albuterol</a>

Re: Tragicka nehoda na Barbore (Potápěčské fórum)

15. 2. 2020 11:14 wibelveTE

Incredible all kinds of excellent advice. http://onlinepharmacy.today - canadian drugs pharmacy high blood pressure in p…

Bazar

california (Horolezecký bazar)

18. 2. 2020 14:19 jeny

<a href="https://localadult69dating2020.design.blog/2020/02/12/dating-with-local-girls-hookup-near-you/">…

Ecorts in Jaipur (Horolezecký bazar)

18. 2. 2020 13:50 Ecorts in Jaipur

We are available 24/7 with verified Escort Service in Jaipur so you can fulfil your dreams with Jaipur female escorts, c…

Jaipur Escorts (Horolezecký bazar)

18. 2. 2020 13:49 Jaipur Escorts

Jaipur Escorts welcomes you to a very beautiful Independent Call Girls and Escort Service. We Provide Female escorts in …

Seznamka

Zacatecnice Via Ferraty Liberecko a okoli (Horolezectví - hledám spolulezce)

18. 2. 2020 22:31 intengatoraRP

cbd oil online https://cbdhempoil2020.com/ hemp cbd <a href="https://hempcbd10.com/ ">buy hemp oil &l…

Splulezec/kyne (Horolezectví - hledám spolulezce)

18. 2. 2020 20:32 DouglasevorpWU

баглайский районный суд города днепродзержинска

Zacatecnice Via Ferraty Liberecko a okoli (Horolezectví - hledám spolulezce)

18. 2. 2020 19:14 CarlstabsO

<a href="http://amoxiciline.com/">amoxicillin 500 mg</a> <a href="http://albuterol360.com/…

Horolezectví, Parašutismus, Potápění, Bungee, Canyoning, Freeskiing, Kajaky, Kiteboarding, Paintball, Rafting, Speleologie