Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde Úvod » Země » Horolezectví » Ledová stěna Liberec » V sobotu 1.února 2014 otevíráme ledovou arénu v Liberci

V sobotu 1.února 2014 otevíráme ledovou arénu v Liberci

Letošní zima na sebe sice nechala dlouho čekat, ale nakonec přeci jen dorazila. Během 3 mrazivých dnů se podařilo zaledovat dostatečně velkou plochu, a proto můžeme v sobotu 1.února ledovou stěnu v Liberci konečně otevřít pro veřejnost. Přijeďte si zalézt nebo se jen podívat na největší ledový areál v České republice ! Další informace o projektu najdete v následujícím článku...
V sobotu 1.února 2014 otevíráme ledovou arénu v Liberci

Od 1.února bude stěna otevřena vždy od středy do neděle a to od 8:00 do 20:00 hodin. Pondělí a úterý máme vyhrazeno pro údržbu a ledování. Abychom předešli frontám u štandů, rozdělili jsme den do 4 tříhodinových časových bloků, tedy od 8:00 do 11:00, od 11:00 do 14:00, od 14:00 do 17:00 a od 17:00 do 20:00 hodin. Při telefonické rezervaci termínu vždy nahlaste, o jaký časový blok byste měli zájem. Rezervace můžete provádět na čísle 775 666 816 nebo prostřednictvím on-line kalendáře na stránkách www.horolezeckaarena.cz

Vstupné na 1 časový blok pro 1 osobu je 100,- Kč pro horolezece (ČHS, OeAV) a 200,- Kč pro nelezeckou veřejnost. Ti z Vás, co nemají vlastní ledové zbraně, mohou využít naší půjčovny, ve které máte šanci vyzkoušet mačky a cepíny od různých dodavatelů. To jistě ocení i zkušení borci, kteří plánují nákup nového vybavení. Veškeré informace o cenách najdete zde...

360° Panoramic photo by Tomáš Kysela

Provozní řád ledové stěny :

 • Ledová lezecká stěna (dále jen „stěna“) slouží výhradně pro nácvik ledového lezení. Všichni její návštěvníci jsou povinni se seznámit s ustanoveními tohoto provozního řádu a řídit se jimi, přičemž tyto skutečnosti potvrdí svým podpisem při návštěvě ledové stěny.
 • Návštěvník: návštěvníkem se rozumí osoba, která se v době provozu stěny buď přímo účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržuje v prostoru stěny.
 • Prostorem stěny se rozumí prostor vymezený červeno-bílo páskou. V ohraničeném prostoru je zakázán pohyb bez bezpečnostní přilby a maček. 
 • Odborný dozor (dále jen „služba“): odborný dozor může vykonávat pouze osoba k tomu zmocněná provozovatelem.
 • Každý  návštěvník prostoru stěny je povinen se při příchodu nahlásit službě.
 • Všichni návštěvníci ledové stěny provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí a disponují kvalitním a plně funkčním lezeckým materiálem, za který si každý návštěvník ručí.
 • Vstup a pobyt ve vyhrazeném prostoru ledové stěny je na vlastní nebezpečí.
 • Provozovatel nezodpovídá za zranění a škody způsobené rizikovými faktory charakteristickými pro ledové lezení (odpadávající led, ostré hroty maček a cepínů, omrzliny, atd.)
 • Ledové lezení na stěně mohou provádět pouze osoby, které předem uhradily příslušné vstupné podle platného ceníku.
 • Návštěvníci mladší 18 let mohou provádět ledové lezení pouze pod přímým dohledem návštěvníka staršího 18 let. Současně musí předložit písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Návštěvníci mezi 15 a 18 lety mohou samostatně lézt pouze pokud se prokáží platnou průkazkou ČHS a předloží písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Děti mladší 10 let mají povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně po celou dobu pobytu v lezeckém centru plně zodpovídá!
 • Provozovatel neručí za odložené věci.

Povinnosti návštěvníka :

 • Uposlechnout pokynů služby.
 • Je zakázáno vstupovat na lano nebo zasekávat cepín do lana.
 • Dodržovat zásady bezpečného lezení.
 • Neprodleně hlásit službě jakýkoliv úraz.
 • Upozornit návštěvníka, popř. službu na porušování ustanovení tohoto provozního řádu, zejména zásad bezpečného lezení (viz též níže).
 • Udržovat čistotu.
 • Provozovatel a nebo služba jsou oprávněni kdykoli vykázat z prostor ledové stěny osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu (zejména pokud nedodrží zásady bezpečného lezení) nebo základní pravidla slušného chování a svým jednáním ohrožuje či omezuje ostatní návštěvníky - a to bez nároku na vrácení vstupného.
 • Každý, kdo zjistí porušování ustanovení tohoto provozního řádu, je povinen porušující osobu upozornit na dodržování uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, je potřeba informovat službu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit nebo nahradit tento provozní řád nebo jeho jednotlivá ustanovení. Za jakékoliv podněty ke změně nebo doplnění předem děkujeme.
 • Při nedodržení ustanovení provozního řádu nebo zásad bezpečného ledového lezení návštěvník odpovídá za škody způsobené třetím osobám.

Podmínky provozu :

Lezení a pobyt v okolí stěny je samozřejmě na vlastní nebezpečí a každý návštěvník sám odpovídá za dodržení všech bezpečnostních pravidel ledového lezení. Provozovatel ani obsluha stěny neodpovídá za kvalitu ledu a za případná zranění. Podmínkou pro vstup na ledovou stěnu je patřičné vybavení, tedy cepíny, mačky, lezecký úvaz a samozřejmě přilba.

Vzhledem k velkému zájmu a limitovanému počtu míst jsme rozdělili den na čtyři časová pásma, ve kterých budeme schopni garantovat maximální počet lezců - ráno (8:00 - 11:00 hod.), dopoledne (11:00 - 14:00 hod.), odpoledne (14:00 - 17:00 hod.) a večer (17:00 - 20:00 hod.). Cena za tříhodinový pobyt na stěně je 100,- Kč pro registrované horolezce (ČHS, OEAV, atd.) a 200,- Kč pro neregistrované. Diváci a doprovod mají vstup zdarma, ale samozřejmě mohou na provoz přispět také :-) Návštěvu je potřeba dopředu nahlásit na čísle 775 666 816 nebo na emailové adrese horolezeckaarena@gmail.com

Fotogalerie

Komentáře k článku

Skvělá zpráva hoši, Liberec žije !!!
Super :)
Naprawdę świetny pomysł ! Brawo !

Přidat příspěvek

Maximální počet znaků pro zprávu je 1000. Napsáno znaků: 0

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (29.2 + 47.8) *
Horolezectví, Parašutismus, Potápění, Bungee, Canyoning, Freeskiing, Kajaky, Kiteboarding, Paintball, Rafting, Speleologie