Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde Úvod » Země » Ostatní » Články » Expedice Bergans Bajkal 2010

Expedice Bergans Bajkal 2010

Expedice Bergans Bajkal 2010 je první českou expedicí s cílem uskutečnit zimní přechod jezera Bajkal od jižního po severní pobřeží.
Expedice Bergans Bajkal 2010

Ve světovém měřítku to bude teprve druhá expedice, která se pokusí jezero Bajkal přejít bez jakékoli podpory tzv. unsupported stylem. Celá trasa by měla měřit přibližně 700 km a k jejímu překonání jsme se rozhodli použít pouze vlastních sil. Nejde nám jen o to “dostat se” na druhou stranu, ale také o to jakým způsobem tohoto cíle dosáhneme. Chceme podat naprosto čistý výkon podle pravidel "fair play". Styl a způsob je pro nás stejně důležitý jako výkon samotný.

Základní fakta o expedici Bergans Bajkal 2010

 • Cíl expedice : uskutečnit první český zimní přechod jezera Bajkal na Sibiři tzv. unsupported stylem, což znamená ujít celou vzdálenost bez pomoci tažných padáků nebo psů, během expedice nepřijmout jakoukoli pomoc od jiné osoby, doplnit zásoby jídla, vyměnit cokoli z výbavy nebo odhodit jakoukoli zátěž nebo odpad.
 • Celková vzdálenost trasy : cca 700 km
 • Termín expedice : březen 2010
 • Předpokládané trvání expedice : 4 - 5 týdnů
 • Povětrnostní podmínky : předpokládané teploty okolo -30°C
 • Přibližná váha vybavení a zásob jídla : 90 kg na osobu

Kontaktní informace :

Propagace uskutečněných expedic :

Odkaz na stránky expedice

Vaškova dlouholetá láska k polárním oblastem spolu s jeho sportovními výkony od výprav za Eskymáky do Grónska přes několik úspěšných expedic na Špicberky až po dosažení Severního pólu v roce 2005 mu zajistily jedno z předních míst na české polárnické scéně. Jeho výpravy se vždy staly atraktivním tématem pro mnoho českých médií od novin, magazínů nebo news serverů až po televizní stanice. Za jeho několikaletou činnost se mu dostalo cti být pozván i do takových pořadů jako například pořad Jana Krause Uvolněte se, prosím nebo pořad Marka Ebena Na plovárně.

Pavlovy výpravy rovněž získaly svou dávku mediální pozornosti. Pokus o sólo přechod 200 km dlouhého ledovce Vatnajökull na Islandu v roce 2006 byl velice pravděpodobně první českou výpravou používající kombinaci satelitního telefonu a malého kapesního počítače PDA ke každodennímu zasílání zpráv z expedice přímo na expediční webové stránky. Díky spolupráci s internetovým news serverem ČeskéNoviny.cz, cestovatelským portálem Hedvábnástezka.cz nebo kulturním serverem Bavte.se, které tyto zprávy každodenně přebíraly, mohly tuto expedici v přímém přenosu sledovat stovky lidí.

 

 

Propagace expedice Bergans Bajkal 2010 :

Odkaz na stránky expedice

Webové stránky - Již během příprav na expedici budou spuštěny webové stránky s informacemi o expedici, pravidelnými příspěvky, fotografiemi, informacemi o sponzorech atd. Během expedice budou tyto stránky denně doplňovány novými zprávami zaslanými pomocí satelitního telefonu přímo z místa konání, jezera Bajkal. Chybět nebudou ani fotografie, zvukové záznamy, krátká videa nebo např. informace o ušlých kilometrech nebo momentálním počasí. Každý návštěvník stránek bude moct expedici nejen sledovat, ale i k jednotlivým příspěkům přidávat své komentáře, na které se Vašek s Pavlem budou snažit v rámci možností každý den reagovat.

Milion kroků - dokumetární film o expedici - Samotné fotografie z podobných expedic jsou dnes již nedostatečným dokumentačním materiálem. Krom internetu jsme se tedy rozhodli i celý průběh expedice od jejích prvopočátků až po samotný přechod jezera Bajkal průběžně zaznamenávat na videokameru. Po návratu do České republiky bude ze získaného obrazového materiálu sestříhán zhruba hodinu trvající dokument s názvem Milion kroků. Upřímné vyprávění dvou nadšenců, kteří si dali za cíl přejít pěšky celou délku jezera Bajkal.

TV, Radia, internetové news servery - Stejně jako u předchozích expedic budou veškeré zprávy zaslané během expedice denně přebírány českými ale i zahraničními news servery (web bude v českém i anglickém jazyce). Krom internetových medií budou zprávy o expedici vysílány i některými českými rádii. V jednání je i spolupráce s televizními společnostmi, které by mohly během expedice odvysílat některé ze záběrů odeslaných přes satelitní telefon.

Soutěž - Jako malý bonus pro návštěvníky našeho webu připravujeme ve spolupráci s našimi partnery i soutěž s věcnými cenami. V této soutěži půjde o tipování přesného dne, hodiny a minuty, kdy se nám podaří dokončit celý přechod jezera Bajkal. Své návrhy budou návštěvníci webu moct odeslat během prvních čtrnácti dnů expedice. V této době se mohou pokusit na základě našeho postupu (ušlých km za jeden den) odhadnout celkové trvání expecice. Jednotlivé tipy budou zveřejněny na expedičních webových stránkách, vítěz tak bude znám ihned po odeslání zprávy o dosažení druhého konce jezera.

 

 

Příležitosti pro propagaci partnera :

Propagace partnera v mediálních výstupech

 • články o expedici v tištěných mediích
 • články na internetových news serverech
 • denní informace o postupu expedice vč. živých vstupů do radií
 • TV vstupy - během expedice budou pořízeny krátké video záznamy, které budou přes satelitní telefon odeslány do ČR
 • výlepní plochy v Pražské hromadné dopravě, na vývěsních plochách Magistrátu města Prahy apod.
 • Při sjednávání spolupráce s jednotlivými mediálními partnery vyžadujeme i možnost umístění komerčního sdělení našich partnerů.

Product placement

 • pořízení kvalitních fotografií produktů použitých během expedice
 • umístění produktů na fotografiích nebo video záznamech o expedici
 • možnost pořízení obrazových a zvukových záznamů pro reklamní potřeby partnera
 • umístění produktu v trailerech a dokumentárním filmu o expedici

Prezentace partnera

 • umístění reklamního sdělení do bannerů propagujících expedici (internetové news servery, outdorově zaměřené stránky, expediční webové stránky)
 • umístění reklamního sdělení u denních zpráv zaslaných během expedice
 • umístění loga partnera na expediční vybavení (oblečení, stan), expediční webové stránky, atd.
 • umístění loga partnera na tabuli reklamních partnerů na tiskových konferencích a akcích pořádaných v souvislosti s expedicí
 • umístění loga partnera na propagačních materiálech expedice (plakáty k přednáškám, letáky rozdávané během přednášek)

Spoluúčast při realizaci reklamních a obchodních aktivit partnera


Záštity, spolupráce :

Odkaz na stránky expedice

Primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém - Pana primátora MUDr. Pavla Béma není potřeba představovat. Mimo jeho pracovní a politickou kariéru se aktivně věnuje horolezectví, skialpinismu, lyžování a dalším sportům. Mezi jeho největší sportovní úspěchy bezesporu patří dosažení vrcholu Mt. Everest 18. května v roce 2007.

Dr. Victor Boyarski - Zakladatel agentury VICAAR, jedné z nějvětších agentur zabývajících se organizováním polárních expedic a ředitel ruského Státního muzea Arktidy a Antarktidy. Victor patří nepochybně mezi špičku světových polárních cestovatelů. Byl členem a spoluvedoucím mnoha mezinárodních polárních expedic. Přešel Grónsko od jihu k severu (1988), byl členem mezinárodní expedice Trans-Antarctica, která v letech 1989-90 přešla celý kontinent Antarktidy (6500 km za 7 měsíců), v roce 1995 uskutečnil přechod Severního pólu ze Sibiře do Kanady. Od roku 1997 vedl více než 18 úspěšných komerčních expedic na Severní pól.

Magistrát hlavního města Prahy - Magistrát hlavního města Prahy nám umožnil využití části reklamních ploch v městské hromadné dopravě, v budově Magistrátu města Prahy (Škodův palác), na svých internetvých stránkách a v Listech HMP (měsíčník vydávaný hl. m. Prahou s nákladem 600 000 ks). Této pomoci si nesmírně ceníme, jelikož nám velmi pomůže s propagaci našeho projektu a s oslovením co možná největšího počtu lidí.

TV, rádia, internetové news servery, specializované webové stránky, atd. Konkrétní možnosti spolupráce s partnerem a zajištění jeho prezentace v mediích atd. velice rádi upřesníme při osobním jednání.

 

 

Několik zajímavostí o expedici :

Spolupráce s panem Ing. Petrem Havlíčkem z firmy Centrum Vittore - Stovky naběhaných kilometrů ani nespočet hodin strávených v posilovně by neměly maximální efekt bez kvalitní životosprávy a plánování. Pomocnou ruku nám podal p. Ing. Petr Havlíček z firmy Centrum Vittore, které se specializuje na služby v oblasti diagnostiky sportovní výkonnosti, řízení tréninku a péče o fyzické i psychické zdraví. Výsledkem této spolupráce by měl být nejen ideální tréninkový plán a dohled nad naší přípravou ale i speciální polárnický jídelníček nezbytný k našemu zvládnutí celého přechodu jezera Bajkal bez větších zdravotních komplikací.

Spolupráce s psychologem Mgr. Michalem Křížem - Téměř pět týdnů budeme vystaveni fyzické námaze, stresu, nízkým teplotám, sdílení relativně malého prostoru stanu...všemu, co jenom zvyšuje riziko ponorkové nemoci a vzájemných konfliktů. S nadšením jsme proto uvítali nabídku Mgr.Michala Kříže, který se dlouhodobě zabývá problematikou psychofyzické zátěže jedince. Pan Mgr. Michal Kříž vystudoval FF UPOL obor psychologie a v současné době je důstojníkem Armády ČR, s níž se účastnil i několika zahraničních misí. Pod jeho vedením podstoupíme několik školení, kde za pomoci a nácviku sebeutvářejících systematických cvičení, především autogenního tréninku a autosugestivních metod, bychom měli být schopni optimálního sladění psychické a fyzické kondice jak během příprav na expedici tak také i v samotném jejím průběhu. Tato cvičení by nám rovněž měla pomoci v usnadnění zvládání stresu, únavy, sociální izolace apod.

Start expedice ze Staroměstského náměstí - V den odletu na Sibiř bude uspořádán symbolický start celé expedice na Staroměstkém náměstí za účasti primátora hlavního města Praha MUDr. Pavla Béma, sponzorů a všech příznivců expedice.

Vašek Sůra :

Odkaz na stránky expedice

Narozen v roce 1965 ve znamení raka. Vystudoval "slaboproud" a v roce 1990 si založil vlastní firmu zabývající se výrobou propagačních materiálů. Polární výpravy ho okouzlily již v dětství, kdy četl knihy o hrdinných polárnických objevitelích a snil o tom, že se do ledových pustin také jednou podívá. Stal se jedním z těch, kteří si své sny plní, a kouzlu polárních krajin doslova propadl. Má za sebou několik polárních výprav do Arktidy, včetně dosažení Severního pólu, kam v roce 2005 došel vlastními silami jako čtvrtý Čech v historii. Během svých polárních expedic natočil i dva úspěšné dokumenty. S chutí se věnuje i přednáškám a besedám o svých výpravách na daleký sever. Spolupracuje s řadou firem a podílí se na testování jejich výstroje.

K expedici Bergans Bajkal : Když se zrodil nápad na tuto cestu, vůbec jsem neváhal koho oslovit jako prvního, kdo by do toho měl jít se mnou! Jsem opravdu rád, že Pavel na tuto nabídku téměř bez váhání kývl. Myslím, že jako tým budeme fungovat dokonale. Kromě toho, že je velice zkušený cestovatel a expedičník, tak ovládá také mnoho věcí okolo komunikační a výpočetní techniky, díky čemuž s námi prostřednictvím internetu může "jít" přes Bajkal každý. Bajkal je ohromná výzva, ohromný sportovní výkon."

 

 

Uskutečněné expedice :

 • 1998 - první Český lyžařský přechod Špicberk od západního po východní pobřeží
 • 1999 - vedl expedici "GRÓNSKO 99", při níž vystoupil nejmladší Čech (jeho dcera Sandra - 9 let) na největší světový ledovec
 • 2000 - expedice do Grónska "Ultima Thule", při které jako jeden z prvních Čechů v historii procetoval nejsevernější obydlenou část Grónska, kde i krátce pobýval s domorodými obyvateli
 • 2005 - dosažení Severního pólu (jako čtvrtý Čech) expedičním způsobem a natočení dokumentu o této výpravě
 • 2008 - zorganizoval mezinárodní expedici “Ny Alesund 2008” na Špicberky věnovanou 80.výročí tragického pádu vzducholodi Italia a uctění památky Františka Běhounka - www.vaseksura.com/nyalesund

Pavel Blažek :

Odkaz na stránky expedice

Narozen v roce 1975, programátor, web designer a marketing manager firmy North Trappers s.r.o. Od 15 let se aktivně věnuje horolezectví, které se spolu s cestováním stalo jeho největší vášní. Hodně času strávil ve Spojených státech amerických, kde procestoval celou západní část USA a podnikl řadu letních i zimních výstupů ve Skalistých horách. Právě kvůli horám se jeho druhým domovem stalo město Denver v Coloradu, odkud je to do hor coby kamenem dohodil. Vedle horolezení se rád věnuje lyžování, snowboardu nebo jízdě na horském kole.

Pavel k expedici Bergans Bajkal 2010: “S nápadem přejít jezero Bajkal přišel Vašek a nemusel se mě ptát dvakrát. Nepochybně je to velká a krásná výzva a pro mě osobně je to navíc i přiležitost se hodně naučit. Vašek je jeden z našich nejzkušenějších polárníků a já si možnosti podniknout s ním takovoutu akci velice važím. Navíc být 4 týdny "out there" a vše v pořádku zvládnout, tomu já říkám žít naplno.”

 

 

Uskutečněné expedice :

Fotogalerie

1 2 Další stránka
1 2 Další stránka
Štítky: Bajkal 2010

Komentáře k článku

Žádné příspěvky. Buďte první, kdo přidá komentář.

Přidat příspěvek

Maximální počet znaků pro zprávu je 1000. Napsáno znaků: 0

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (9.9 + 47.3) *

Fórum

Tragicka nehoda na Barbore (Potápěčské fórum)

26. 2. 2020 00:08 NickstabsJW

<a href="http://retinaotc.com/">retin a 05</a> <a href="http://clomidpill.com/">cl…

Leistungsstarke POE Items helfen Ihnen dabei, Schä... (Potápěčské fórum)

25. 2. 2020 12:16 marks

thanks for your best efforts. Here is a app Hala Play Apk. it is the application that offers you multiple customized i…

Leistungsstarke POE Items helfen Ihnen dabei, Schä... (Potápěčské fórum)

25. 2. 2020 12:13 marks

i really appreciate your best efforts for us. thanks.

Bazar

MAMMUT Samurai vel. 7,5 (Horolezecký bazar)

25. 2. 2020 19:57 Henry Saiman

Thank you so much for sharing these amazing tips. I must say you are an incredible writer, I love the way that you descr…

www.avast.com/activate (Horolezecký bazar)

25. 2. 2020 19:56 avast.com/activate

Thank you so much for sharing these amazing tips. I must say you are an incredible writer, I love the way that you descr…

MAMMUT Samurai vel. 7,5 (Horolezecký bazar)

25. 2. 2020 19:39 SuestabsG

<a href="https://doxycycline360.com/">vibramycin 100 mg</a> <a href="https://cipro360.com/…

Seznamka

Splulezec/kyne (Horolezectví - hledám spolulezce)

25. 2. 2020 23:21 AnnastabsJW

<a href="http://ataraxgen.com/">atarax generic</a> <a href="http://synthroid20.com/"&…

Zacatecnice Via Ferraty Liberecko a okoli (Horolezectví - hledám spolulezce)

25. 2. 2020 19:26 ErarmaDrispSA

play casino http://onlinecasinosgtx.com/ world class casino slots <a href="http://onlinecasinosgtx.com/ "…

Splulezec/kyne (Horolezectví - hledám spolulezce)

25. 2. 2020 18:04 RobertDydayCH

hydra123.com <a href=https://hydra2vvab.com>hydra2vvab.com</a>

Horolezectví, Parašutismus, Potápění, Bungee, Canyoning, Freeskiing, Kajaky, Kiteboarding, Paintball, Rafting, Speleologie