Đồng thoại độc nhất tập 9:Vì em, anh chịu gió lạnh

rongrong hu 22.3.2024 04:48

Tóm tắt
Lăng Siêu ất ngờ phát hiện trong cặp sách của Tiêu Thỏ có những ghi chú mà Ân Tử Hàn đã tỉ mỉ sắp xếp cho cô, khiến anh nhận ra mối quan hệ giữa họ không chỉ gần gũi như anh từng tưởng. Từ đó, Lăng Siêu bắt đầu cảnh báo với khả năng Ân Tử Hàn sẽ xuất hiện xung quanh Tiêu Thỏ theo nhiều khả năng khác nhau. Trong tầm nhìn của Ân Tử Hàn, sự đề phòng của Lăng Siêu lại được hiểu lầm thành sự quan tâm, khiến cô vui mừng vì cuối cùng Lăng Siêu đã chú ý đến mình, và từ đó, cô học hành chăm chỉ hơn, thề sẽ không làm thất vọng sự kỳ vọng của Lăng Siêu.

Khi Tiêu Thỏ và Ân Tử Hàn dự định xem phim cùng nhau, nhưng lại bị Lăng Siêu tự nhiên bị thương, Tiêu Thỏ quên hẹn và chỉ lo lắng chăm sóc cho anh. Ân Tử Hàn đợi trong gió và cuối cùng cô bị cảm lạnh. Khi biết chuyện, Tiêu Thỏ cảm thấy hối hận và không thể vi phạm lương tâm của mình, nên đã thú nhận mọi thứ với Ân Tử Hàn. Ân Tử Hàn cho thấy sự thoải mái và rộng lượng, nhưng cô nhận ra mình cũng trải qua cảm giác buồn bã và cô đơn vì sự
https://4321.vn/dong-thoai-doc-nhat-tap-9vi-em-anh-chiu-gio-lanh