Мерки за одржување на здравјето.

Мерки за одржување на здравјето.

Faroosalee Gujmeush 25.3.2024 13:11

Неодамна, јас се повеќе се загрижени за здравствени проблеми. Кажи ми, кои мерки може да се преземат за одржување на здравјето?

Мерки за одржување на здравјето.

Malin Heren 25.3.2024 13:30

Треба постојано да размислувате за вашето здравје. На пример, се обидувам да јадам правилно, неодамна почнав да пливам.

Мерки за одржување на здравјето.

Bjor 29.3.2024 16:17

Лично, за да го одржам моето здравје во одлична форма, се обидувам да се вклучам во редовни физички вежби, да јадам правилно, целосно да се ослободам од лошите навики, да се обидам да одржувам рамнотежа на спиењето и да земам разни лекови. Огромен избор на витамини и минерали, како и лекови кои ќе помогнат да се одржи здравјето уште многу години, е претставен на платформата http://cenacpa.mk. Бидете сигурни да го проверите!

Insert Comment

HTML is ProhibitedPermitted formatting: [b] a [/b] - bolt text [i] a [/i] - italics [u] a [/u] - underline

Marked data in bolt are mandatory


Back to summary of Topics

Up