Just want to say Hello!

Davis 12.11.2022 15:31

محسن بختیاری, نویسنده در مرکز مشاوره راز ماندگار

با وجود این که این گونه تمایلات در ابتدا زندگی خود
را بروز می‌دهند، اما نشانه‌های آن ممکن است در طول
زندگی فرد بروز و ظهورهای
کم و یا زیاد داشته باشند. اختلال‌های فتیش‌‌گونه معمولا همراه با اختلال‌های مارافیلیایی یا فعالیت‌های
شدید جنسی همراه هستند. اختلال‌های فتیش‌گونه تقریبا به صورت انحصاری در مردان دیده می‌شوند.
۱۳۰ نفر از بیماران مبتلا به
کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها
تحت مراقبت قرار دارند. مشاوره ماندگار برگرفته از آرمان
ها و اهداف ایده آل در ایفای مشاوره‌ی
حرفه ‌ای در زمینه های مختلف با سال ها تجربه در
کنار شما عزیزان است، تا بهترین خدمات را به شما ارائه دهد.
امکان دارد کودک در زمان ۵ یا ۶ سالگی
به کفش مادر یا خواهر تمایل پیدا کند .


تصاویر تحریک‌آمیز و تمایلات جنسی لجام‌گسیخته وجود دارن‍د؛ اما
به‌راستی تنها المان «بونوئلی»، استفاده از فتیش پا (یا پاپرستی؛ به
هرگونه اظهار تمایل چشمگیر و غیرطبیعی نسبت به پا گفته می‌شود) است.
این فیلم آخرین فیلم بلند آمریکایی بونوئل بود؛
پیش از آن‌که او به اسپانیا برگردد و «ویریدیانا» Viridiana بدنام را بسازد.
بعضی بر این باورند که علت فوت فتیش یا اختلال‌های مشابه این است که اولین
تجربه‌های تحریک جنسی فرد در ارتباط با یک شی یا یک
بخش از بدن بوده است. با این حال شواهد جامعی
در رابطه با علت فوت فتیش یا
عوامل ایجاد کننده آن وجود
ندارند. «زندگی جنایت‌بار
آرچیبالدو دلا کروز» تجلی طنز پوچ‌گرایانه و کاراکترهای هولناک
بونوئل است. کاراکتر مرکزی (مانند اکثر کاراکترهای بونوئل) مملو از میل و رغبتی است
که هرگز برآورده نمی‌شود.
داروها ممکن است به کاهش احساس اجباری که فرد
مبتلا پارافیلی برای انجام آن رفتارها تجربه می کند، کمک کنند
و میزان تخیلات و رفتارهای انحرافی را کاهش دهند.
در افرادی که بروزهای مکرر رفتارهای خطرناک یا نابهنجار جنسی را تجربه می کنند، ممکن
است درمان هورمونی تجویز شود.
درمان پارافیلی وقتی بیشترین
تاثیر را دارد که به صورت درازمدت انجام شود.

در میان این اختلالات، پدوفیلی، نمایشگری، چشم چرانی، دیگرآزاری و مالشگری جرم محسوب می
شوند. اما داشتن تخیلات یا رفتارهای پارافیلیایی همیشه به معنای مبتلا بودن به بیماری روانی نیست.
این تخیلات یا رفتارها ممکن است در اشکال بسیار خفیفی
وجود داشته باشند و باعث اختلال کارکرد فرد و مانع
ایجاد روابط سالم فرد با دیگران نشوند و به فرد یا دیگران آسیب نرسانند
و به پیگرد قانونی نینجامند.

در این صورت فرد در زمان نزدیکی
با همسر خود، برای تحریک شدن، نیاز به لمس
و توجه به آن شی یا اندام خواهد داشت‌ و در غیر این صورت حتی ممکن است دچار ناتوانی جنسی
شود. برای مثال افراد مبتلا به فوت فتیش در زمان
رابطه جنسی با همسر خود برای تحریک‌شدن نیاز به تمرکز روی پای شریک خود د‌ارند.
بنابراین به صورت کلی افراد دارای اختلال فتیش
یا بدون وجود یک شئ خاص یا بدون در اولویت قرار دادن یک اندام خاص در طول آمیزش جنسی یا تحریک نمی‌شوند و یا این که تا حد زیادی برای تحریک‌شدن به آن‌ها نیاز خواهند داشت.
شاید بدیهی باشد که این افراد
در زندگی دچار اضطراب شده و در رابطه با همسر خود به مشکل بر بخورند.

به همین دلیل به این گونه افراد پیشنهاد می‌شود
که در مشاوره پیش از ازدواج و یا در مشاوره خانواده در بعد از ازدواج در
رابطه با مشکلات خود صحبت
کنند.