Potápění

I mistr tesař se někdy utne...

Nudnou rutinu práce instruktora potápění občas zpestří hlášky studentů, které si je často přinášejí z jiných kurzů potápění. A někdy i samotní instruktoři přispějí do mé sbírky, která utěšeně roste. Rozhodl jsem se s Vámi o největší „klenoty“ podělit a zároveň doufám, že mnozí z Vás mou sbírku rozšíří o další poklady. Protože jsem diskrétní, nebudu pochopitelně nikoho jmenovat. Ani to není důležité. Konec konců i mně se občas něco podobného povedlo.
25. 2. 2015

Foto k článku je pouze ilustrační k danému textu nemá žádný vztah

Už je to drahně let, kdy se učitel (nebo snad učitelka? Kdo ví,..) instruktorů patrně přeslechl a vesele učil další nové instruktory, že káva podporuje hydrataci. A stejný člověk prý tvrdil zákazníkovi, že pokud má automatiku Mares, tak musí mít od stejné značky i manometr, aby se to spolu nehádalo.

Jiný instruktor vytvořil tabulku pro výpočet zátěže pro potápěče do sladké vody, kde jedinou proměnnou byla váha potápěče. A pro slanou vodu stačí prý přidat 2 kg olova :-) Jak prosté, jednoduché a nefungující!

Další kolega se úžasně zhostil přednášky o použití dekompresních tabulek. Když se jeden z účastníků přihlásil, že tomu ale vůbec nerozumí, odpověděl mu prý: „Tak to jsi hňup!“ A od té chvíle se ho studenti už na nic neptali.

Fyzika je věda – jiný expert si do výkladu svého obchodu instaloval dvojité sklo do výkladní skříně a chtěl aby před vystaveným zbožím proudily vodou bublinky vzduchu. Když mu výklad při plnění vodou praskl, pronesl památnou větu: Ale vždyť tam bylo tak málo vody… Zajímavá teorie, podle které by v malém jezeře byl ve stejné hloubce mnohem menší tlak než v moři,..:-) Bylo mi to k smíchu a asi za týden jsem já osobně do zprávy o namáhání přepážky mezi dvěma nádržemi „spočítal“ že v 5ti metrech působí na přepážku tlak 6 Barů! Dobře mi tak. Boží mlýny melou někdy rychleji než bych čekal.

Při jedněch zkouškách jsem se zaujetím pozoroval adepta na instruktora, potícího se při výpočtu: Tlaková láhev 5 litrů naplněná na 200 Barů obsahuje 5%  CO na hladině. Kolik procent CO bude obsahovat v hloubce 40 m? Adept popsal 3 papíry formátu A4 a potom to dorazil doplňující otázkou: A jaká byla teplota v těch 40ti metrech?

Nedávno jsem dělal kurz jednomu klientovi, který prošel rukama jiného instruktora. Když jsme přišli k tématu požívání alkoholu po potápění, klient si vzpomněl na předchozí kurz a doplnil mi mezeru ve vzdělání: Při použití alkoholu po potápění se bublinky dusíku v našem těle řetězí a výrazně to ovlivňuje vznik dekompresní nemoci. Chtělo se mi zvolat: „Svatá prostato!“

Zatím poslední informace mne doslova ohromila: Volal mi člověk, který měl zájem o tzv. Referral kurz (to umožňuje například v PADI začít kurz u jednoho instruktora a dokončit u jiného) a v místě kam jede jsou pouze PADI základny. Jenže kurz začal u AINTD.   Jeden nejmenovaný instruktor mu prý řekl, že to není problém, protože prý PADI „spadá“ pod AINTD. A po mně chtěl tuto informaci potvrdit. No popravdě mi tahle  příhoda moc vtipná nepřijde a trochu zavání uváděním v omyl.  Ale co mi není rovno, po tom mi je h…o.

A co vy milí čtenáři, nemáte taky nějakou podobnou perličku? Prosím jen nikoho nejmenovat, ona se ta potrefená husa stejně obvykle ozve sama…

Zdroj: http://www.potapeni.cz

25. 2. 2015
Štítky Potápění

Zpět na přehled

Nahoru